KẾ HOẠCH THÁNG 8, 9

Chủ đề: “Ngày hội đến trường – An toàn giao thông”

TÊN CHỦ ĐIỂM

NỘI DUNG – HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

THÁNG 8,9

Ngày hội đến trường

An toàn giao thông

-  Tuyên truyền ngày lễ Quốc Khánh 2/9 trong toàn liên đội

- Chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới 5/9

 - Triển khai công tác nề nếp trong toàn liên đội:

+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ

+ Đi học đúng giờ, đeo khăn quàng

+ Tập thể dục giữa giờ trong tuần

+ Không ăn hàng vứt rác bừa bãi giữ gìn vệ sinh chung

- Tuyên truyền an toàn giao thông trong toàn liên đội:

+ Đi học phải đi bên phải không đi hàng 2, 3

+ Ngồi trên xe máy phải nhớ đội mũ bảo hiểm

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện nội quy trường lớp

- Tìm hiểu thực hiện các chuyên hiệu

-Tập luyện đội trống, đội nghi thức trong nhà trường

- Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn cơ sở vật chất, bảo quản sách vở, bàn ghế sạch sẽ.

- Kết hợp với Giáo viên chủ nhiệm ở các phân hiệu lẻ bảo quản trường lớp.

TPT, GV-HS

 

 

TPT, HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPT, GV - HS